EKOLOŠKA PROIZVODNJA

EU_projekt mjera 6.3.1

Ekološka ili bio proizvodnja znači upotreba sredstava koji su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji, koji su uglavnom dobiveni prirodnim putem i kod kojih je moguća sljedivost. Konkretno to kod nas znači, da su apsolutno zabranjeni svi pesticidi, herbicidi, glifosati, nedopuštena gnojiva, nedopušteno narušavanje prirodnog procesa. Dozvoljeno vam je uklanjanje korova mehaničkim putem, pljevljenjem, gnojenjem eko ili bio gnojivima, i jednostavno rečeno, mirenje s tim da je sve u rukama prirode. Mi, ekološki proizvođači smo takorekući, naivci, uvjereni da se od toga može pristojno zaraditi, ili biti bar na nekoliko koraka od samoodrživosti. Naime, odrediti se ka ekološkoj proizvodnji, znači koristiti radnu snagu u što većoj mjeri. Samim tim, mi smo apsolutno sigurni u naš proizvod i naše voće jedu bez ikakvog pranja djeca od godine dana. Nema prometnica u blizini, nema industrije, pravi ekološki raj. Neke od posađenih parcela se nalaze na području Natura 2000, za njih smo bili dužni napraviti Studiju utjecaja na okoliš. Ona je pozitivno riješena i mogli smo započeti sa sadnjom.

EU_projekt mjera 6.3.1 Link je na maloj slici na početnoj stranici.

Link na pdf: Zertifikat_Bio_LW_v9_3-1